Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük a Szidomark Kft. ( továbbiakban mint Üzemeltető ) által üzemeltetett www.onlinecsapagybolt.hu weboldalon! 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Szidomark Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) és az onlinecsapagybolt.hu weboldalon keresztül a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).  Az ÁSZF minden a www.onlinecsapagybolt.hu weboldalon keresztül történő jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. 

Az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken [Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat] keresztül.

A Weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Weboldal felületén elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Weboldalon a termékek mellett feltüntetett képek helyenként illusztrációk, a termékek megjelenése helyenként eltérhet, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Piaci trendektől irreálisan eltérő árakat nem vagyunk kötlelesek kiszolgálni ! Az oldalon feltüntetett árak csak online megrendeléssel érhetőek el.

A megjelenített termékek online rendeléssel, házhoz szállítással, vásárolhatóak és rendelhetőek meg.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A weboldal kiszolgálását végző adatai:

 • Név: Szidomark Kereskedelmi Kft.

 • Székhely és levelezési cím: 
  3527 Miskolc, Augusztus 20 út 10.

 • Adószám:
  10304264 – 2 – 05

 • Cégjegyzékszám: 
  Cg. 05 – 09 – 000244; 
  Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Cégbíróság – Miskolc 

 • web: www.szidomark.hu

 • Elektronikus elérhetőség: 
  info@szidomark.hu

 • Telefonszám:
   +36 46/ 354 100

 • Fax:
   +36 46/ 354 100

 • Kapcsolattartó telefonszáma:
   +36 70 255 95 11

 • Telefonos ügyfélszolgálat ideje:
  hétfő – csütörtök 9:00 – 16:00 között, péntek 9:00 – 14:00

 • Tárhely-szolgáltató adatai : 

  Név: UNAS Online Kft.

  Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

  Elérhetőség: unas@unas.hu

  Weboldal: unas.hu

1. Általános tudnivalók, a felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra kiterjed, amely a www.onlinecsapagybolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Onlinecsapágybolt Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

1.2. A Webáruházban történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges! Ennek elmulasztása esetén az üzemeltető dönt a rendelések alternatív módon leadott megrendelések feldolgozásáról. A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető minden Ügyfél számára, azonban a vásárlás feltétele az érvényes regisztráció (majd belépés), mely regisztrációra az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult önállóan vagy megállapodás szerint az üzemeltetőkkel.

1.3. Az áru megvásárlásával a felek között létrejött magyar nyelvű szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető.

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7. Ügyfélszolgálat: Szidomark Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye: 3527 Miskolc, Augusztus 20 út 10..
Telefonos ügyfélszolgálat hívható: a mindenkor érvényes nyitvatartási időben, lásd fent.

Elektronikus elérhetőség:
info@szidomark.hu.hu
Telefonszám:
  +36 46/ 354 100
Fax:
 +36 46/ 354 100
Kapcsolattartó telefonszáma:
 +36 30 9684 314

Pénzügyek:
 +36 30 430 12 13
Internet cím:
www.szidomark.hu 

2. Regisztráció

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

Személyes adatok:

 • Név

 • Email cím

 • Jelszó

Alapértelmezett szállítási adatok: (ezek adatok megadása nem kötelező), alap a gls és dpd futárszolgálat.

 • irányítószám,

 • város,

 • cím,

 • szállítási mód,

 • fizetési mód.

 Alapértelmezett számlázási adatok:

 • számlázási név,

 • város,

 • cím.

 A Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót a regisztráció sikeréről.

Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. A Szolgáltatót szállítási késedelemért, illetve egyéb hibáért, problémáért semminemű felelősség nem terheli, ha az az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető. 

2.3. Amennyiben az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból illetéktelenek számára hozzáférhetővé válik, a Szolgáltatót nem terheli felelősség. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél felelős. Köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát az Ügyfél, ha tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, amennyiben pedig feltételezhető, hogy a jelszó használatával bármely módon a harmadik személy visszaél, az Ügyfél köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.  

2.4. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. Az Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti, hogy azok időszerűek, teljesek és valóságnak megfelelőek legyenek. Bejelentkezés után, a Beállítások linkre kattintást követően van lehetőség a korábban rögzített adatok megváltoztatására, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. A regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

2.5. Ügyfél a regisztrációját jogosult bármikor törölni vagy a Beállítások menüpontban szereplő „Törlöm a regisztrációm” gombra kattintva, vagy az info@onlinecsapagybolt.hu e-mail címre  küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a regisztráció törléséről a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni. A törlést követően az Ügyfél felhasználói adatai azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

3. Megrendelés

3.1. A megvásárolni kívánt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni, valamint az áru részletes, tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás is tartalmazza. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha a kötelező használati utasítást az áruval együtt véletlenül nem kapná kézhez, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál és pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, vagy az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7. pontban találja. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál.

3.2. A kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg a vételár, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza, azonban az esetleges szállítás, összeszerelés, beüzemelés költségeit nem tartalmazza. 

3.3. A Szolgáltató a Weboldalról megrendelhető termékek árai megváltoztatásának jogát fenntartja, mely vételár módosítása a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, amennyiben igen erről a Szolgáltató az elérhetőségeken felveszi a Vevővel a kapcsolatot.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron átadni, szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. 

3.5. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

A Webáruházban a megrendelés feladására a regisztrációt követő bejelentkezéssel, majd a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket a termék részletes adatait ismertető oldalon található "Kosárba" gomb használatával, a megvásárolni kívánt termék kiszerelésének kiválasztása és mennyiségnek megadása után teheti Kosarába. A Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség a kosár tartalmát megtekinteni, módosítani, illetve a Kosár tartalma törölhető. Amennyiben az Ügyfél a "Megrendelem" linkre kattintást követően a Kosár tartalmát véglegesítette, a következő megjelenő oldalon ellenőrizheti rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási adatait, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez még a rendelés feladása előtt. Az összegző oldalról a „Vissza” linkre kattintást követően az Ügyfél ismét igényeinek megfelelően módosíthatja adatait, illetve a „Vásárlás folytatása” linkre kattintva módosíthatja Kosarának tartalmát és további termékeket helyezhet el. A megrendelés feladására, az ajánlat Szolgáltató részére történő elküldésére a rendelési adatokat összegző oldalon található „Megrendelem”  gombra kattintást követően kerül sor, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

3.6.  A Weboldalon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve,a fizetéskor használt pénzemmel együtt. A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A termékek ára alapesetben magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre, lehetőség van Euro pénznemben való rendelésre, fizetésre, ennek legegyszerűbb módja a www.bearingwebshop.com oldalon keresni és rendelést leadni. A www.bearingwebshop.com oldalon való vásárlásnál való feltételek és szabályok, valamint az ezekkel kapcsolatos minden dolog megegyezik a www.onlincsapagybolt.hu oldaléval, de idegen nyelven és pénznemben,nem magyarul és forintban.

3.7 Az 500.000 nettó HUF rendelések esetén a Szolgáltató, a megrendelőtől előleg fizetését kérheti el. Az előleg mértéke a megrendelt nettó végösszeg 50 %-a. Amennyiben a megrendelő nem hajlandő előleget fizetni hanem egyösszegben szeretne fizetni, akkor előreutalásos számlát kap, a megrendelés feldolgozása az előreutalás kiegyenlítésekor, azaz a számla végösszegének a Szolgáltató / Üzemeltető bankszámláján való megjelenésekor kerül megkezdésre.

3.8 A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár ! A megrendelt, visszaigazolt, futárszolgálattal a megadott módon kiszállított küldemények átvételének megadása, a tövényi szabályozás értelmével ugyanúgy fizetési kötelezettséget von maga után a szállítási költségre vonatkozóan. A megrendelt termékek lemondása ezektől való elállás részleteit megtalálja a 7. pontban.

4. Adatbeviteli hibák javítása

4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (Vásárlói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím). Adatbeviteli hibának minősül a magánszemélyként és jogi személyként leadott rendelések adatainak felcserélése, ezen rendelések bizonylatait utólag nem áll módunkban módosítani vagy pótolni.

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

5.1. Az Ügyfél által elküldött megrendelés, ajánlat megérkezését késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 24 órán belül a Szolgáltató visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail az Ügyfél által a regisztráció, illetve a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget tartalmazza. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet a megrendelése Szolgáltatóhoz történő megérkezéséről.

A megrendelés feldolgozása munkanapokon 8-16 óráig történik. Ezen időponton kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, ebben az esetben a legközelebbi munkanapon kerül a Vásárló megrendelése feldolgozásra. Rendelés leadási határidő munkanap 14:00 ig történik, szállításra valő összekészítés és továbbítás adott nap, vagy következő munkanap 14:00 ig történik meg.

5.2. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön e-mail küldésével igazol vissza. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés részleteit: rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az időközben elfogyott, hiányos vagy  nem utánrendelhető termékek esetében nem fogadja el a megrendelést és a szerződést visszautasítja részbe, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor! Ebben az esetben, a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére. 
A megrendelés visszaigazolására a megrendelés beérkezésétől számított 24 órán belül, munkaszüneti nap illetve , többnapos ünnepek esetén pedig az ünnepet, munkaszüneti napot követő munkanapon kerül sor.

5.3. Amennyiben az Ügyfél erre a visszaigazolásra 24 órán belül nem reagál, úgy megrendelését a visszaigazolásban foglaltak szerint a Szolgáltató véglegesnek tekinti.

5.4.  A megrendelés visszaigazolásával a Szolgáltató. és az Ügyfél között a visszaigazolt megrendelés és a jelen ÁSZF tartalmával egyező, kereskedelmi forgalomban kapható áru(k) adásvételére irányuló szerződés jön létre. A jelen ÁSZF alkalmazásában – amennyiben a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik – szerződésen ezt a jogügyletet kell érteni.

5.5. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 24 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

5.6. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

5.7. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

6. Fizetési és szállítási feltételek

6.1. Fizetési módok

Az Ügyfél részére a Szolgáltató az alábbi fizetési módokat biztosítja:

 • Üzlethelyiségben, személyesen történő átvételekor. Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén az Ügyfél a Szolgáltató üzlethelyiségében csak elektronikus fizetés lehetséges az online webáruház felületünkön ( online fizetés bankkártyával, paypal, előreutalás dííbekérő alapján ). Az online árak csak a leadott és kifizetett termékekre érvényesek. 

 • Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Weboldalon keresztül megrendelt termék futárszolgálat igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy az Ügyfél a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben. Utánvétes fizetés futárszolgálattól függően ellenérték fejében valósul meg, ami nem képezi a szállítási költség részét. A futároknál van lehetőség a megrendelt termékek kifizetésére készpénzze illetve bankártyával, ez a szolgáltatás tőlünk független, ezek a fuvarozók szolgáltatásai.

 • Előre utalás bankszámlára: Az Ügyfél a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató CIB Bank Zrt.- nél vezetett 10700086-70704684-51100005 számú bankszámlára banki átutalás útján HUF pénznemben. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén az Ügyfél a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult. Lehetőség van Paypal fizetési módra, ilyenkor a fizetendő összeg igénylését a Szolgáltató indítja el a Vevő felé, erről a regisztrációban megadott email címen fog értesítést kapni, vagy a Paypalon keresztül.

 • Átutalás: Szerződött partnereknek, regisztráció után, egyénileg átutalásos fizetési mód is beállítható ( Ezt csak a szolgáltató állíthatja be. ). Az átutalásos számlák nemfizetése esetén, a webáruház üzemeltetője vagy szolgáltatlója a számla lejárat után egyszer szóban és írásban figyelmeztet a nemfizetésre, majd 10 nap után automatikusan továbbítja végrehajtó irodának a kintlevőséget, amennyiben a kibocsájtott számla végösszegének teljesítése nem valósult meg.

6.2. Számla

A termék átvételekor, vagy azt megelőzően  (bármely üzletben, kiszállítás során a futártól történő átvétel stb.) a Szolgáltató az Ügyfél részére a vásárlás igazolására, papíralapú számlát ad, lehetőség szerint ( előreutalás, előlegszámla ) PDF alapú számlát is.

Azon Ügyfelek, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották, a kiválasztott üzletben kapnak nyomatatott számlát az eladótól. Utólag számlát nem áll módunkban módosítani , újat más vevőadatokkal kiállítani.

6.3. Szállítás

6.3.1. A Weboldalon leadott rendelések kiszállítása futárszolgálattal történik az online rendelés során az Ügyfél által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-16:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben az Ügyfél ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban az Ügyfél biztosan át tudja venni a megrendelt terméket. Mindkét szállítmányozónk a címen nem tartózkodás esetén következő munkanap ismét megpróbálja kézbesíteni a küldeményt ingyen. A szállításhoz megadott egyéb kéréseket ( Pl. Telefonos időpontegyeztetés, Portán leadni, Csengetni, stb ) minden esetben továbbítjuk a futárszolgálatok felé a csomagküldemények indításakor, írásban. Ezen kérések elvégzését nem mi végezzük hanem a futárszolgálatok, így az esetleges kérések teljesülése és nem teljesülése nem a webáruház üzemeltetőinek a feladata.

6.3.2. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató által megjelölt időpontban nem tartózkodik az  Ügyfél által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével az Ügyfélnek lehetősége van a futárral új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását. A szállítási díj tartalmazza a másodszori kézbesítést is.
A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a csomag visszaszállításra kerül a Szolgáltató részére és a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból (3. kiszállítás), ha a Vásárló a megrendelés ellenértékét illetve az újabb szállítási költséget átutalással Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

6.3.3. Kérjük, hogy a csomag átvételkor a futár előtt szíveskedjék meggyőződni a következőkről:

 • A csomagolás sérülésmentes.

 • Az Ön által megrendelt terméket tartalmazza, illetve a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésnek.

 • Tartalmazza a számlát és az esetleges garancia levelet!

 • A számla végösszege megegyezik a visszaigazolásban szereplő összeggel.

 • Amennyiben hibát észlel, jelezze a futárnak és a Szidomark Kft. ügyfélszolgálata felé, és kérje a futárt jegyzőkönyv felvételére.

6.3.4. A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően az Ügyfél a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék). Sérült csomag esetén minden esetben jegyzőkönyvet kell kérjen, kapjon a szállítást végző alvállalkozó képviselőjétől. Amennyiben sérült csomagból keletkezett vevői reklamáció ( termékek hiánya, elvesztése ) csak a szállítmányozó által kiállított jegyzőkönyv megküldésével tudjuk elfogadni a reklamációt.

6.3.5. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak!

6.4. Amennyiben a termék adatlapján nincs lehetőség azt a kosárba helyezni, akkor annak szállítását a Szolgáltató partnere nem vállalja, vagy annak szállítását állagmegóvás lehetetlensége miatt a Szolgáltató nem vállalja, vagy csak üzletben értékesíthető termékről van szó, ebben az esetben ezen termékre vonatkozó megrendelést a Vásárló nem tud leadni. A nem szállítható terméket a Vásárló legközelebbi Szidomark Kft. üzletében tudja megvásárolni.

6.5. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti. 

6.6.  Szállítási költségek

6.6.1. A szállítási díj nem tartalmazza az áru emeletre történő szállítását. Csak a rendeléskor beírt és leadott címre szállítanak ( Ez a csomagok feladásáig, munkanapokon 14:00-ig utólag is módosítható ), azonban ez nem azt jelenti, hogy a szállítási és számlázási cím nem lehet különböző. 

A szállítási díjat viszárúzott termékek esetén csak a mi hibánkból eredő probléma miatt írjuk jóvá. Téves, visszaküldött rendelések esetében nem áll módunkban a szállítási költséget jóváírni.

6.7.  Szállítási határidő

6.7.1. A futárszolgálat általában a csomag átadása utáni 1.- 2. munkanap alatt szállítja házhoz a küldeményeket. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

6.7.2. A megrendelés kiszállításának határideje általában 0-2 munkanap. A termék külföldről történő beszerzése esetén a szállítási idő akár 3-4 nap is lehet. A szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel. Külföldi vagy külső raktáras beszerzéseknél az ügyfél mindig kap tájákoztatást az ár és szállítási határidőről, írásban, a megadott email címre.

6.8. Személyes átvétel

Az Ügyfél a megrendelt termékeket - az Ügyfél előzetes engedélyezés és jóváhagyás alapján -  személyesen is átveheti a Szolgáltató a Szolgáltató telephelyein, de csakis a teljes vételár előre megfizetése után:

3527 Miskolc, Augusztus 20 út 10.                     Nyitva tartás: Hétfőtől Csütörtökig: 08-16 óráig, Péntek: 8:00-14:00 ig.

7. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Amennyiben a Szidomark Kft. ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül a Szidomark Kft. megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához 

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; Pl: műszaki rajz vagy cikkszám megadása alapján gyártott, rendelt termékek.

 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 • Lezárt csomagolású, átvétel után kibotott, kipróbált, eredeti csomagolásnélkül termékek visszaküldése 20 % os értékcsökkenés levonásával viszáruzható.

7.1. Elállási jog gyakorlásának menete 

7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles írásban eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy - ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut - annak visszaküldésével. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy a következő linken [elállási/felmondási nyilatkozat minta] keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

Amennyiben a vevő által megrendelt termék , téves vásárlás vagy fel nem használás miatt viszakküldésre kerül, 20% raktárkezelési költséget számítunk fel. 

7.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.1.3.  A Szolgáltató mindkét esetben e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

7.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén a határidő számítás szempontjából az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy a feladás dátuma hitelt érdemlően bizonyítható legyen.

7.1.5. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Szidomark Kft, 3527 Miskolc Augusztus 20 út 10. szám alatti címre vagy személyes átvétel esetében, a Fogyasztó által átvételre megjelölt, jelen ÁSZF 6.8. pontjában ismertetett Szolgáltató telephelyére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Futárral történő visszajuttatás esetén a Szidomark Kft. 3527 Miskolc, Augusztus 20 út 10. szám alatti címre szükséges a terméket visszajuttatni. 

7.1.7. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi, postára adja, a Fogyasztó által megjelölt a Szolgáltató telephelyén személyesen vagy az általa megrendelt futárnak átadja a terméket.

7.1.8.  A Fogyasztót terheli a termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A visszaszállítás megszervezéséről a Fogyasztó kérésére a Szolgáltató gondoskodik, azonban a Fogyasztót terheli a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállításban segítséget nyújt, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia, azonban ennek költségét a Szolgáltató nem vállalja át a Fogyasztótól. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. Szolgáltatónak a Fogyasztó által visszaküldött csomagot utánvéttel nem áll módjában átvenni. A Fogyasztót termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli. 

7.1.9. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.1.10. Kizárólag akkor vonható felelősségre a Fogyasztó a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.1.11. A Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén köteles az elszámolás során megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a teljesítés megkezdését, megkötését követően gyakorolja felmondási jogát. 

7.1.12. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szüksége használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek - ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

8. Jótállás, szavatosság

8.1. Kötelező jótállás

8.1.1. A Szolgáltató termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. 

8.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartamot ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati - kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, 

 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, 

 • elemi kár, természeti csapás okozta. 

 • Beszerelt, vagy megkísérelt beszerelés okozta állapot

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet. 

 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

Ha a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt az Ügyfél, köteles a terméket kicserélni a Szolgáltató, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni, nem számít bele a jótállási időbe. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Használt, beszerelt, beszerelést megkísérelt terméket nem cserélünk vissza, nem írunk jóvá !

8.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Csak abban az esetben mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.1.4. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan az Ügyfél nem érvényesíthet. Ezen korlátozásoktól függetlenül a jótállásból fakadó jogok a 8.2. és a 8.3. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül a Fogyasztót megilletik.  A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő - így különösen kellék - és termékszavatossági, illetve kártérítési - jogainak érvényesítését.

8.1.5. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 11.2. pontban feltüntettettek alapján. 

8.2. Kellékszavatosság

8.2.1. A Szolgáltató hibás teljesítése esetén az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

8.2.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

8.2.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha az Ügyfél a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

8.2.4. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

8.2.5. Az Ügyfél a kellékszavatossági igényét közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

8.2.6.  Az Ügyfél kellékszavatossági igénye érvényesítésének a szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül nincs egyéb feltétele a hiba közlésén túl, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával).  A Szolgáltató csak akkor mentesül ilyen esetben a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles helyt adni az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.2.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a termék egyéb részeire a szavatossági igény nem minősül érvényesítettnek.

8.3. Termékszavatosság

8.3.1. A fogyasztónak minősülő Ügyfél termék (ingó dolog) hibája esetén választása szerint a 8.2. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet, azonban ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék előállítója és forgalmazója gyártónak minősül a Ptk. értelmében.

8.3.2. Az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti termékszavatossági igényként. Termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania a termék hibáját. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.3.3.  Az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti a termékszavatossági igényét, mely határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni a gyártóval. Késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

8.3.4. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot

bizonyítania.

 

Az áltaunk forgalmazott termékek felhasználása, beépítése szakmai ismeretek birtokában végezhető el szakszerűen, így a minőségi kifogás alapja a szakszerű helyes beépítés, amit a kellő tudás birtokában lévő szakember végezhet el. Ezt szakműhely által kiállított beszerelési bizonylat ( számla, vagy ha a minőségi kifogás miatt a beszerelés bizonylati befejezése, lezárása meghiúsult akkor munkalap, vállalási szerződés ), igazolásával kérjük mellékelni. Amennyiben a fogyasztó rendelkezik ilyen ismeretekkel, tanulmányokkal, annak igazolásául szolgáló bizonyítványának másolatát kérjük.

9. Felelősség

9.1. A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

9.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a Weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. Ilyen esetben a Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

9.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9.6. Az Ügyfél elfogadja, hogy az internet globális jellege miatt a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

9.7. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul jelezni, ha kifogásolható tartalmat észlel. A Szolgáltató jogosult  az információ haladéktalan törléséra vagy annak módosítására, ha a jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következnek be:

 • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen hibás adat.

 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

 • Bármilyen levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.

 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

10. Szerzői jogok

A Weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik.  A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen módon felhasználni, kinyomtatni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, reprodukálni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. 

A weboldalon található Összes információ, adat, és minden más ami fellelhető rajta, az Üzemeltető és Szolgáltató tulajdona ! Ők tudomása és beleegyezése nélkül ebben módosításokat végrehajtani tilos , és ugyanígy harmadik fél felé bármilyen módon felhasználni tilos !

11. Jogérvényesítési lehetőségek

11.1. Panaszügyintézés

Panasztételi lehetőség a Szolgáltató és Üzemeltető elérhetőségein keresztül lehetséges.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja és amennyiben a panasz jellege azt megengedi szükség szerint orvosolja. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,

 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el, amennyiben telefonon közölt szóbeni panaszra érdemi választ nem kapott.

A Szolgáltató köteles az írásbeli panaszt a beérkezésétől számított harminc napon belül megvizsgálni, érdemben megválaszolni és a válasz Ügyfélhez való eljuttatásáról gondoskodni. Amennyiben a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában az álláspontját megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Az Ügyfél számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva, amennyiben Szolgáltató és Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

 • Panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságoknál. Amennyiben az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a hatóság dönt.

 • Békéltető Testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.        
   
  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:
  Címe

  3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
  Telefonszáma: 
  (46) 501-091, 501-870
  Fax száma: 
  (46) 501-099
  Név
  Dr. Tulipán Péter
  E-mail cím: 
  kalna.zsuzsa@bokik.hu

Az Ügyfél az online adásvételi szerződéssel összefüggő jogvita esetében elektronikusan is tudja érvényesíteni jogait az online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a következő linken (Online vitarendezési platform linkje) elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 
1016 Budapest, Krisztina kdt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 
1253 Budapest, Pf.:10.
E-mail cím: 
bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám:
+36 1 488 2131
Fax:
+36 1 488 2186

 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint. 

12. Egyéb rendelkezések

12.1. Jelen ÁSZF-be foglaltak - így a megrendelésre vonatkozó feltételek is - továbbá a Weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a www.onlinecsapagybolt.hu - n keresztül történő vásárlás, interneten keresztül történő megrendelés esetén érvényesek. 

12.2. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani, melyről az Ügyfeleket a Szolgáltató a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A Weboldal használatának feltétele a módosítást követően, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

12.3 A Webáruház használata nem jelent kockázatot, biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit, használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal. A Weboldalon való vásárlás az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását feltételezi az Ügyfél részéről. 

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017. május 1.

Adatkezelési tájékoztató
Bevezetés

A Szidomark Kft. (3527 Miskolc, Augusztus 20 út 10.), a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára
nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak.


A Szidomark Kft. www.onlinecsapagybolt.hu, a http://onlinecsapagybolt.hu/, https://onlinecsapagybolt.hu, valamint a
címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő
adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.onlinecsapagybolt.hu címen.


A Szidomark Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az
esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.


Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű,
kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.


A Szidomark Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak
tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szidomark Kft. a személyes adatokat
bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok
biztonságát garantálja.


A Szidomark Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját
magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban
vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:


1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a
továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);


1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezeléséről (Katv.);


2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);


2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);


2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Definíciók

2.1.személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;


2.2.hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;


2.3.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;


2.4.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;


2.5.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;


2.6.adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;


2.7.nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;


2.8.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;


2.9.adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának,


megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;


2.10.adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;


2.11.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;


2.12.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;


2.13.harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;


2.14.harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Alapelvek a Szidomark Kft. adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha


a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy


b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.


Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.


Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.


Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.


Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.


A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:


a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;


b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;


c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.


A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.


Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

 

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama


A Szidomark Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.
Felhívjuk a Szidomark Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.


4.1.A www.onlinecsapagybolt.hu, a honlap látogatóinak adatai
Az adatkezelés célja: a www.onlinecsapagybolt.hu, a portál látogatása során a Szidomark Kft. a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.


A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe. Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 3650 nap.


A www.onlinecsapagybolt.hu, a , valamint a címen elérhető portál html kódja a Szidomark Kft. saját, illetve tőle független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.
Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/.


A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.


A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.


4.2. Szidomark Kft regisztráció, vásárlás


Az Szidomark Kft. webáruházában vásárolni regisztráció nélkül és regisztrációt követően is van lehetőség. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a
felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, hírlevél küldése.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.


A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail címek, telefonszámok, faxszám, cégnév, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, a regisztráció dátuma és időpontja, a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai.


Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.


4.4. A szolgáltatás ügyféllevelezései
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a webáruházban megadott telefonszámon és e-mail címen tud kapcsolatba lépni velünk.
A Szidomark Kft. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.


4.5. Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.
A Szidomark Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Szidomark Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál valamint a Mhosting illetve Unas által működtetett szervereken találhatók meg.

A Szidomark Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

 

 1. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

 

 1. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

 

 1. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

A Szidomark Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szidomark Kft. az adatkezelés során megőrzi

 

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 

 1. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

 

 1. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. A Szidomark Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Szidomark Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: Szidomark Kft. 3527 Miskolc, Augusztus 20 út 10.

Cégjegyzékszám: 05 – 09 – 000244;

Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Cégbíróság – Miskolc

Adószám: 10304264 – 2 – 05

E-mail: info@onlinecsapagybolt.hu

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére a Szidomark Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szidomark Kft. költségtérítést állapít meg.

A Szidomark Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Szidomark Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 

 1. a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

 

 1. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 

 1. c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Szidomark Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Szidomark Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Szidomark Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

 

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

Telefon: 06-1-475-7186, 475-7100

Telefax: 06-1-269-3541

E-mail: adatved@obh.hu